Corona maatregelen

Beste cliënt,

Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • Ik plan mijn afspraken zo dat er niemand in de wachtruimte hoeft te wachten. Kom niet te vroeg op je afspraak zodat je meteen kunt doorlopen naar de behandelruimte
 • Houd zoveel mogelijk, minimaal 1,5 meter afstand. Voor zover noodzakelijk en mogelijk, geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat je partner thuis. Als ouder kun je wel met je kind meekomen
 • Neem zo min mogelijk spullen mee
 • Bij binnenkomst was je eerst je handen
 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje dat je meteen wegwerpt in de prullenbak.
 • Na niezen of hoesten handen wassen met zeep en desinfectiegel
 • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. Mocht je toch naar het toilet moeten, spoel dan pas door op het moment dat je de bril op het toilet hebt gedaan en was na het toiletbezoek je handen
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep
 • Na iedere behandeling worden contactpunten zoals deurklinken en deurbel schoon gemaakt
 • Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd. De triage kan telefonisch, per mail of app verlopen
 • Blijf thuis indien jij of jouw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht jouw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen bij jou, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naar toe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Triagevragenlijst
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee
7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee

8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.